Divya Dham NYC Temple Radha Krishna


Ganesh
Hanuman
Laxmi Narayan
Radha Krishna
Ram Parivar
Shiva Parvati
Shiva with Annapurna
Shiva with Agastya
Divya Dham Temple

divya dham image © NYIndia.us & Rekha Inc.
Lord Krishna with Radha
Divya Dham Temple

92-09 Corona Avenue
Elmhurst, New York 11373
Ph: 718-592-2925

Click here for Ram Parivar at Divya Dham


Other Hindu Temples in New York

Asamai Hindu Temple
Bhuvaneshwar Mandir
Brooklyn Hindu Temple
Divya Dham
Ganesh Temple
Hanuman Mandir
Hindu Center
Hindu Samaj Temple
New York Kali Mandir
Raghavendra Swamy Temple
Ranganatha Temple
Sai Mandir
Satya Narayan Mandir
Shiv Shakti Peeth
Vaishnav Temple
Vishwan Dharma Mandalam
Other Temples